tirsdag den 30. september 2008

Tyrkiet ind i EU - for de kristnes skyld

De ortodokse kirkers symbolske overhovede, Patriark Batholomæus har netop talt i Europa-Parlamentet. Det er et led i det europæiske år for interkulturel dialog hvor flere religiøse overhoveder har indtaget den høje talerstol.

Patriarken holder til daglig til i Konstantinopel, også kendt som Istanbul. Overfor EU-parlamentet udtrykte han sin meget stærke støtte til at EU skal holde fast i at optage Tyrkiet som medlemsland, "så det store land på grænsen til Asien kan agere som brobygger mellem øst og vest og mellem islam og det kristne flertal i Europa" sagde han, ifølge Kristeligt Dagblad.

Nogle havde måske ventet at han ville sige det modsatte. Inden for Tyrkiets grænser repræsenterer han et meget lille kristent mindretal der næsten ikke syner af noget i det store muslimske flertal. Og Tyrkiet er bestemt ikke altid for god til at respektere mindretallenes religiøse rettigheder - omend dette er blevet bedre i de senere år. Men netop derfor - siger Bartholomæus - er det vigtigt at de kommer med i EU. "Jeg håber at der med tilnærmelsen til EU vil komme en mere effektiv og positiv dialog end der har været før," siger han - stadig ifølge Kristeligt Dagblad.

Argumentet om at vi ikke skal have Tyrkiet med fordi det "kristne" Europa ikke kan rumme så stort et muslimsk land vinder med andre ord ikke gehør hos Tyrkiets mest prominente kristne overhoved.

lørdag den 27. september 2008

En times stilhedFredag aften bag katedralen i Milano fik de forbipasserende en oplevelse lidt ud over det sædvanlige. Der stod vi, cirka 120 mennesker i en halvcirkel. Tavse og næsten uden at bevæge os. I en time fra kl. 17.30-18.30 - klokkeslagene fra katedralen angav tiden præcist. Om halsen havde vi papskilte med budskaber som "Jorden er vores hjem - hvorfor ødelægger vi den?", "Fødselskontrol for biler", "Jeg vil ikke have noget at gøre med et løg der har rejst længere end jeg selv" etc. De forbipasserende fik stukket et papir i hånden der forklarede at vi var en gruppe mennesker fra kirker i hele Europa - herunder også videnskabsfolk, biologer mm - som gennem denne ikkevoldelige aktion ønskede at gøre opmærksom på det stadigt mere påtrængende behov for at vi mennesker handler i forhold til at bremse vores forbrug af fossile brændstoffer der fører til grundlæggende og omfattende forandringer i det fælles klima.

For os der stod i halvcirklen var det en ganske stærk oplevelse både at stå der og at se på de mennesker der så på os. Udover de ømme fødder og let frysende skuldre, oplevede vi en næsten meditativ tilstand og et stærkt fællesskab i stilheden. Det var selvfølgelig en demonstration, en protest, men i høj grad også en symbolsk handling hvor vi følte behovet for - og glæden ved - at stoppe op og bare være til, ikke have så travlt. Mærke at vi er her i verden lige nu, og lige her på dette sted.

3-4 mennesker var udset til at dele løbesedler ud og svare på spørgsmål, og de kunne bagefter berette om meget god respons fra de forbipasserende. Mange udtrykte deres støtte. Flere stillede sig op og tog del i stilheden. Mange var imponerede over og glade for at høre at vi kom fra kirker i Europa. Sympatien var udtalt.

Det var en enkel men stærk markering - måske det jeg bagefter vil huske aller tydeligst fra den syvende generalforsamling i ECEN


(foto hentet hos en af de andre deltagere, Henrik Grape fra Sverige)

torsdag den 25. september 2008

Skal vi lege Gud?


Her til formiddag har jeg hørt et oplæg ved vicepræsidenten for FNs klimapanel IPCC, prof. Jean-Pascal van Ypersele. Med klare ord og illustrative slides fik vi status på klimaforskernes konklusioner og fremskrivninger af forskellige scenarier alt efter hvordan udledningerne af co2 og andre drivhusgasser bliver reguleret i de kommende år.

Et fuldstændig imponerende oplæg - uanset hvor skræmmende det altid er at blive konfronteret med disse mere og mere uomtvistede og uomtvistelige tal.

Mængden af co2 i atmosfæren nærmer sig allerede nu et niveau det ikke tidligere har været - i hvert fald i den del af jordens historie hvor vi mennesker har færdedes på dens overflade. Og sammenhængen mellem mængden af co2 og den globale gennemsnitstemperatur er ganske entydig når man lægger graferne ovenpå hinanden. Vi er ved at tage en co2-dyne på som vil give os og især vores efterkommere noget af en svedetur, populært sagt.

Professoren viste os et website hvor man kan "lege Gud". Prøv selv. Der er fire grafer. På den øverste højre kan man simulere forskellige scenarier for co2-udledninger til atmosfæren i de kommende år, og så hvordan det påvirker de andre faktorer. Ret underholdende og illustrativt.

På det lidt mere filosofiske plan er det jo netop denne "legen Gud" med skaberværket der bringer os på kollissionskurs med alle balancer. I hvert fald når det sker uden ydmyghed og respekt for det fine system vi er inde og pille ved og som vi - dumme lærlinge som vi er - kun forstår en brøkdel af. Omvendt får vi nok også brug for at kunne trække på guddommelig inspiration og kreativitet hvis vi skal løfte de udfordringer vi står overfor i de kommende år.

Dette skrevet i al hast på den første arbejdsdag på generalforsamlingen i European Christian Environmental Network.fredag den 19. september 2008

Generalforsamling i Det Europæiske Kristne Miljønetværk

Bloggen her har ligget stille i temmelig mange måneder. Andre ting har presset sig på - bl.a. har arbejdet med kirke, klima og miljø fyldt meget i den senere tid. Fx har vi i maj lanceret hjemmesiden gronkirke.dk - og rigtig mange viser interesse for Grøn Kirke.

Men nu er der måske en anledning til at jeg bør blogge lidt igen. I næste uge rejser jeg til Milano for at deltage i et Assembly (generalforsamling) i Det Europæiske Kristne Miljønetværk - ECEN. Der er fokus på klimaforandringer - som også i kirkelig sammenhæng er noget nær det varmeste emne i øjeblikket.

På mødet deltager mennesker fra hele Europa som ud fra en kirkelig vinkel (men ofte med en anden faglig baggrund - fx naturvidenskabelig) er optaget af miljø og klimaspørgsmål.

Det er første gang jeg deltager i et ECEN-assembly. Sognepræst Martin Ishøy fra Silkeborg har været med flere gange. Han deltager også denne gang, så jeg har en "veteran" ved min side.

Hvis tid og overskud er til det, er det min plan at blogge fra mødet - og måske også lægge nogle billeder ud undervejs.

Skulle jeg svigte, vil jeg skynde mig at henvise til en anden deltager som helt sikkert også blogger dernedefra: Henrik Grape fra Sverige blogger på faithandclimate.blogspot.com/. Læs allerede nu hans indlæg om ECEN-assembly og formålet med det. Jeg sætter ham lige på min blogroll også.

mandag den 10. marts 2008

Er Lissabon-traktaten en trussel mod folkekirken?

Så kører debatten igen: Er den nye EU-Traktat en trussel mod folkekirken som vi kender den? Debatten begyndte allerede med den nu faldne Forfatningstraktat hvis Artikel I-51 fastslår at EU ikke anfægter den status kirker og trossamfund har i de enkelte medlemslande. Artiklen er uændret ført over i Lissabon-traktaten hvor den nu hedder artikel 17.

I en kronik i Kristeligt Dagblad i sidste uge (Kirken bør ikke snydes for en afstemning) argumenterer tidligere sognepræst Helge Rørtoft Madsen for at folkekirken dermed bliver underlagt EU.

Nej, svarer Karin Riis-Jørgensen i dagens avis - som citerer juraprofessor Henning Koch: ”Det fremgår soleklart af artikel 51 (nu artikel 17) i traktatudkastet, at Unionen ikke må anfægte nationale kirkers status i medlemsstaterne. Det er en artikel som positivt afgrænser unionens kompetencer”.

Også Margrete Auken har svaret under overskriften "Eu-modstander ser spøgelser". Hun benytter lejligheden til at slå et slag for et styrket demokrati i folkekirken i form af stiftsråd og kirkeråd - "Men EU kommer ikke til at blande sig i den proces – det må vi selv finde ud af."

Og i øvrigt mener jeg at de danske dagblade bør åbne for fri adgang til deres onlineudgave... Indtil det sker håber jeg at læserne af denne blog har abonnementsadgang til Kristeligt Dagblads hjemmeside.

fredag den 25. januar 2008

Grønne menigheder og miljø i kirken

Kristeligt Dagblad kører stort tema om kirke og miljø i dag. Jeg er selv interviewet på forsiden i en artikel om grønne menigheder. Inspirationen til at lave grønne menigheder kommer blandt andet fra Den norske Kirke, men også kirker i Sverige, Tyskland, England og mange andre steder er stærkt engageret i miljøspørgsmål og klimadebat.

I dagens avis er der også en lang temaartikel på forsiden af "Liv og Sjæl" hvor bl.a. teologiprofessor Niels Henrik Gregersen bl.a. er citeret for at

"Det, der også er galt med den økologiske skyldsbevidsthed, er, at den ikke er tilstrækkelig produktiv og ikke altid baserer sig på de positive erfaringer. For det drejer sig ikke kun om at bruge mindst muligt, men også om at se, nyde og bruge naturen mest muligt. Det vil sige, at impulsen til at gøre noget ikke skal være den negative frygt, men også den positive glæde over naturens rigdom."

Endelig har sognepræst Keld Balmer Hansen skrevet en kronik, "Kirkerne skal kæmpe for skaberværket".. Her fortæller han blandt andet om Patriark Bartolomæus af Konstantinopel, det symbolske overhoved for de ortodokse kirker:

"Sammenlignet med paven er Bartolomæus' magt begrænset. Men gennem de seneste år har han fået en kolossal betydning for miljøbevægelsen. Han er blevet en vigtig fortaler for menneskenedens beskyttelse af Guds skaberværk, og derfor har han fået tilnavnet "den grønne patriark".

Desværre er der ikke fri adgang til alle Kristeligt Dagblad artikler on-line. Man skal være abonnent for at læse både temaartiklen og kronikken. Måtte de snart ændre den politik!

Church of England Lobbyist til Bruxelles

Tak til Karen Schousboe på Folkekirkens Infocenter for at fortælle historien om at Church of England nu også sender en kirkelig lobbyist til Bruxelles hvor han skal arbejde sammen med de andre hos Konferencen for Europæiske Kirker (KEK). Der sidder i forvejen en medarbejder udsendt af den svenske og finske kirke i fællesskab. Og en der er udsendt af den skotske kirke. KEK er således ved at styrke sin position som lobby-kontor for de ikke-katolske kirker i Bruxelles. Spændende.

Når folkekirken nu ikke selv kan finde ud af at sende en derned, så kan vi heldigvis gennem vores medlemskab af KEK drage nytte af det de andre laver.

mandag den 14. januar 2008

Den skal jeg da vist lige ind og kigge på...

De britiske jesuitter er på vej i luften med en ny on-line journal som ser ud til at kunne blive spændende.

Det kan man læse om i Christianitytoday.com

De skriver bl.a.
"The state of ecumenism today, what scientists think about faith, and the European Treaty are among the topics that will be addressed as the British Province of the Jesuits launches new online journal 'Thinking Faith' this month."

Og længere nede: "Among the first contributors to the online journal—the launch of which will coincide with the Week of Prayer for Christian Unity — will be Michael Hurley SJ of the Irish Province on where our hopes for ecumenism stand now, Dan Madigan SJ on interfaith dialogue, and broadcaster and Anglican deacon, Cindy Kent, on the situation of the Church of England.

British Jesuit, Frank Turner, who is Director of the Jesuit European Office in Brussels (OCIPE), will be writing on the European treaty, while Raúl Gonzalez SJ of Venezuela and Anthony Egan SJ (South Africa) will be addressing the Chavez government and the ANC’s new leader respectively."

I min faglige sammenhæng er især det med Den Europæiske Traktat interessant. Det er et emne der har været en del fokus på også i dansk sammenhæng: Skal folkekirken have sin egen repræsentant i EU? Senest debatteret på et debatmøde på Fyn.

Jesuitterne er jo kendt for mange ting - men ikke mindst for at være nogle hårde hunde rent fagligt. Jeg har selv tidligere mødt dem i Mellemamerika hvor de står for nogle af de bedste universiteter (UCA i El Salvador) - som også har sat livet på spil, mest kendt de 10 jesuitterpræster som blev brutalt myrdet i deres senge i slutningen af borgerkrigen i El Salvador.

Det tidsskrift skal jeg vist lige se lidt nærmere på. Og det kan man gøre på fredag på www.thinkingfaith.org.

Lige nu er linket ikke så spændende

torsdag den 13. december 2007

Klimakampen samler kirkerne - og religionerne

Kampen mod klimaforandringer og for at redde jorden - skaberværket - kan som få andre emner samle de kristne kirker fra det yderste højre til det yderste venstre. Og det er også et emne de fleste religiøse ledere kan blive enige om uden det helt store sværdslag.

Det er en af de interessante pointer i en artikel i Portland Tribune i dag.

Samtidig giver klimaforandringerne anledning til en hel del kirkelig selvransagelse - et opgør med den tolkning af skabelsesberetningen hvor mennesket skal herske over jorden som om jorden kun var skabt for menneskets skyld.

Til fordel for en tolkning hvor vi som mennesker har et særligt ansvar for at bevare den omgivende verden - og tage vare på vores næste, nemlig
1. de mennesker i fattige lande der rammes af konsekvenserne overforbruget i den rige verden

OG 2. de kommende generationer der også skal have en dejlig jord at leve på.

tirsdag den 11. december 2007

Christian Friis Bach blogger fra Bali

Har lige opdaget at Folkekirkens Nødhjælps Internationale Chef og udsendte medarbejder, Christian Friis Bach, blogger fra Klimakonferencen på Bali.

Håber at det er fordi det er mig der har sovet at jeg ikke har opdaget det før.

Der har i de seneste dage været en del fokus på kirkernes engagement i klima og miljø-spørgsmål. Og jeg har været ude med en undren over at der sker så lidt - læs intet - på dette område i folkekirken i betragtning af at stort set ALLE vores nabokirker har klima og miljø helt i toppen af deres dagsordener og engagement (se fx Den norske kirke og Church of England - for ikke at tale om Det Europæiske Kristne Miljønetværk, ECEN). Kristeligt Dagblads lederskribent delte i lørdags min og andres undren med en opfordring til folkekirken om at komme ud af starthullerne og om ikke andet holde klimaorden i eget hus.

Sover folkekirken total Tornerosesøvn? Håber det ikke. Vi er nogen der har tænkt os at prøve at vække den lidt op i den kommende tid.

Jeg samler i øvrigt på links om kirker og miljø på bogmærkesitet del.icio.us (og hvis I ikke ved hvad det er, kan jeg anbefale denne lynintroduktion som fik mig til at bide på).

fredag den 9. november 2007

Debatmøde på Fyn om folkekirken og EU

I morgen skal jeg deltage (som tilhører) i en konference på Vissenbjerg Storkro om "Europas Kirker - Kirkernes Europa".

Konferencen er arrangeret af Fyens Stiftsråd.

Fomålet med konferencen er at deltagerne skal blive mere fortrolige med den kirkelige geografi i Europa og prøve at betragte det politiske Europa ud fra en kirkelig synsvinkel.

Deruodver skal det drøftes hvad den danske folkekirke har at bidrage med i en europæisk sammenhæng, og hvad Europas kirker har at bidrage med i en dansk sammenhæng.

Jeg har netop skrevet en notits på Det mellemkirkelige Råds hjemmeside
Her kan man læse lidt mere om arrangementet - og om den debat det indgår i.

Der er over 90 tilmeldte - godt gået på en lørdag midt i valgkampen, synes jeg. En af hovedtalerne, Bertel Haarder har dog meldt fra, men han erstattes af en kompetent debattør, nemlig biskoppen af Fyn Kresten Drejergaard. Derudover kommer også medlem af Europa-Parlamentet Karin Riis-Jørgensen. Og så vil der blive præsenteret en undersøgelse af hvad de danske europaparlamentarikere egentlig synes om ideen om at folkekirken skal blive mere synlig i EU.

lørdag den 27. oktober 2007

Kirke og stat vs Religion og Politik

Det er vigtigt at skelne mellem debatterne om kirke-stat og religion-politik. Mange debattører blander de to spørgsmål sammen, og det giver en masse uklarhed i debatten. Man kan fx sagtens mene at kirke og stat skal adskilles, men at religionen har en helt naturlig plads i det offentlige rum, og at religiøse repræsentanter naturligvis har ret til at ytre sig om politiske spørgsmål med udgangspunkt i deres religiøse livssyn og overbevisning.

Spørgsmålene er meget relevante i en europæisk sammenhæng hvor kirker og andre trosrepræsentanter anstrenger sig for at påvirke debatten i og om EU og i Europarådet- og de er særdeles relevante i en dansk sammenhæng hvor man kan høre samme politikere sige "I Danmark blander vi ikke religion og politik" og "Det er helt naturligt at folkekirken er underlagt statens styring og ikke har selvstyre".

Det er nogle af pointerne i en kronik i Politiken begået af min søster, Ida Auken

Ud over at være min søster og en klog teolog, er Ida også folketingskandidat for SF. At hendes kronik blev bragt i Politiken samme dag som valget blev udskrevet - ja det er vel næsten mere heldigt end politiet tillader.

Idas store mærkesag er klima og miljø. Det fortæller hun fx om i sin valgvideo på youtube. Også emner der er særdeles meget på den europæiske dagsorden, også i kirkerne. Og minsandten i stigende grad også herhjemme i folkekirken.

Og således fik jeg lejlighed til at slå et lille slag for min søsters valgkamp :-)

torsdag den 27. september 2007

Kirkerne har (også) et ansvar for miljøet

På den nyligt overståede Tredje Europæiske Økumeniske Forsamling - EEA3 i Sibiu, Rumænien - var miljø og klimaspørgsmål et centralt emne.

Blandt de 2500 deltagere fra kirker i hele Europa var der generel enighed om at miljøet - bevarelsen af skaberværket - i høj grad er et kirkeligt anliggende. Mange kirker i Europa har været aktive på dette område i mange år. Den norske kirke er bare et eksempel - men af de mere aktive.

I Danmark - og i folkekirken - er vi først nu så småt begyndt at engagere os. Men samtlige danske deltagere i EEA3 var enige om at den dimension skal styrkes også i den danske folkekirke.

Sluterklæringen fra EEA3 nævner to konkrete punkter:

Kirkerne har et ansvar for at tale for - og selv praktisere - en bæredygtig livsstil. Den norske kirkes grønne menigheder er et godt eksempel på dette.

Der indføres en kirkelig fejring af skaberværket. Denne lægges i perioden 1. september - 4. oktober, alt efter hvordan det passer ind i de forskellige kirkesamfunds traditioner. I mange protestantiske kirker, herunder folkekirken, vil en fejring af skaberværket kunne tilføre noget nyt til de traditionelle høstgudstjenester - som mange steder, specielt i byerne, ikke længere har det helt store indhold og mening. Nordmændene er allerede med på denne vogn.

Debatten kører flere steder - blandt andet i Kristeligt Dagblads halv-hemmelige debatforum som desværre ikke har en rss-funktion.

torsdag den 30. august 2007

Jeg blogger fra Rumænien - men et andet sted

I næste uge skal jeg deltage i Den Tredje Europæiske Økumeniske Forsamling, en slags europæiske kirkedage som finder sted i den rumænske by Sibiu.

Sammen med sognepræst Mette Trankjær skal jeg blogge om mine oplevelser i Kristeligt Dagblads blogosfære - nærmere betegnet på sibiu.troetikeksistens.dk. Det kommer til at indgå som en del af et Sibiu-tema hvor Journalist Claus Vincents vil levere avis-delen.

Jeg glæder mig til at komme afsted: først har jeg fået møvet mig selv med på en rundtur i Rumænien med nogle norske nordmænd fra Norge. Og derefter skal jeg sammen med 2499 andre europæiske kirkerepræsentanter gøre en anstrengelse for at leve op til overskriften for mødet: "Kristi lys skinner på alle - håb for fornyelse og enhed i Europa"! Følg med på bloggen - altså den anden.

mandag den 20. august 2007

Fyraftensmøde om Gud og Forfatningen

Har netop tilmeldt mig et interessant arrangement. Den Danske Europabevægelse er gået min arbejdsplads (Folkekirkens mellemkirkelige Råd) voldsomt i bedene og har arrangeret et fyraftensmøde om Gud og Forfatningen.

Hvilken rolle skal religion have i europæisk politik?
Skal kristne værdier indskrives i Den Europæiske Unions traktatgrundlag, og hvilke konsekvenser kan det tænkes at få? - spørger de.

Det er på mandag d. 27. august kl. 16-18 i Landstingssalen, og man kan få lejlighed til at høre så interessante personligheder som Uffe Østergaard (altid en fornøjelse), den katolske kirkes biskop i Danmark Czeslaw Kozon (de vil i hvert fald gerne have Gud ind i forfatningen), Viborg-biskop Karsten Nissen (jeg ved ikke helt hvor han står)og Karin Riis-Jørgensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre (hun har gjort sig meget bemærket i denne debat det seneste halve års tid).

Ellen Thrane-Nørby leder slagets gang. Det skal nok blive sjovt!

Europabevægelsens hjemmeside er desværre underdrejet, men man kan læse mere her.

Der er gratis adgang, men man skal melde sig til hos Europabevægelsen. Der er jo skruet gevaldigt op for sikkerheden på Christiansborg i de senere år.

lørdag den 18. august 2007

Sommerferien snart slut...

Der har i den grad været dømt sommerferie her på bloggen. Sundt for mig, men - indrømmet - det har stået lidt stille.

Nu er der dog så småt optræk til at der for alvor kommer gang i kirker og Europa. Ikke bloggen, men i virkeligheden. I slutningen af måneden rejser jeg sammen med 15-20 andre danskere til Rumænien hvor vi skal deltage i Den Tredje Europæiske Økumeniske Forsamling. EEA3 blandt venner.

Det er en slage europæiske kirkedage hvor 2500 kristne fra hele Europa samles under temaet "The Light of Christ Shines upon all - hope for Renewal and Unity in Europe" (det er ikke lykkedes us at komme op med en rigtig god dansk oversætelse - forslag modtages gerne).

Det bliver en broget skare fra øst og vest, nord og syd. Katolikker, ortodokse, protestanter, pinsekirkefolk og andre kristne godtfolk i enhver afskygning. Unge og gamle, Patriarker, præster og pøbel (men vist ikke paver) i en skønsom blanding som sikkert på afstand vil ligne en klæde-ud-fest af de mere spektakulære.

Det er en af fornøjelserne og udfordringerne i min stilling: mangfoldigheden i den kristne kirke, ikke bare globalt men så sandelig også her i Europa.

Det er Konferencen for Europæiske Kirker (KEK blandt venner) og den katolske kirkes europæiske biskopskonferencer (CCEE - en forkortelse for noget latin jeg har glemt) der står som arrangører af festivitasen. Det finder i øvrigt sted i byen Sibiu som netop nu også er europæisk kulturhovedstad - så der er godt pres på hotellerne i den lille by.

Og hvad skal vi så lave? Jo, vi skal blandt andet samles i en række temaportaler med overskrifter som Europa, skabelse, spiritualitet, migration og enhed. Og så skal vi til gudstjenester både i hinandens kirker og i "vores egne". Blandt andet skal vi deltage i Festen for Jomfru Marias Fødsel som er en stor begivenhed i de ortodokse kirker.

Som Europasekretær i Folkekirkens mellemkirkelige Råd har jeg fornøjelsen af at koordinere det praktiske op til afrejsen for den danske delegation.

Jeg har aldrig tidligere været i Rumænien, og jeg glæder mig meget til turen. Omend jeg også er lidt spændt på hvordan det hele skal spænde af...

onsdag den 20. juni 2007

Kirkerne til EU: bevar traktatens sociale dimension

Der har været talt en del om kirkelig "lobbyisme" i EU i de seneste måneder. Her op til topmødet i slutningen af ugen kommer der flere konkrete eksempler på hvad det fx er kirker kan finde på at lobby'e for.

Konferencen for Europæiske Kirker - den bredeste kirkeorganisation i Europa - har en afdeling i Bruxelles som tager sig af kontakten til bl.a. EU, Church and Society Commission. De har netop sendt en opfordring til Stats- og Regeringscheferne om at bevare og sikre de sociale rettigheder i den traktat der nu skal genforhandles. Udtalelsen er udarbejdet sammen med den europæiske diakonale paraplyorganisation Eurodiaconia som rent fysisk holder til i den samme bygning i Bruxelles som Church and Society Commission.

Denne udtalelse er et meget typisk eksempel på hvordan de kirkelige organisationer arbejder i forhold til EU - og hvilke sager de lægger vægt på.

Teksten kommer her for de særligt interesserede:

ENSURING SOCIAL RIGHTS IS ESSENTIAL FOR THE EU’S FUTURE: CHURCHES AND DIACONAL ORGANISATIONS URGE EU MEMBER STATES TO MAINTAIN THE SOCIAL DIMENSION OF THE CONSTITUTIONAL TREATY

The following is a joint statement from the Church and Society Commission of the Conference of European Churches (CEC) and Eurodiaconia.

European Churches and diaconal organisations ask the Heads of State or Government to maintain the social dimension of the Constitutional Treaty when they meet on 21-22 June in Brussels to take key decisions on the future of the Constitutional Treaty.

Churches and diaconal organisations support the reiterated commitment of EU Member States to strengthen the social dimension of EU policies, as highlighted in the Conclusions of the Spring European Council in March 2007. They point out the need for a better balance between economic, social and environmental policies, in which social and environmental policies are an integrated part of overall policy and not simply an addendum to economic policy.

In the Constitutional Treaty, which was signed by the European Heads of State or Government in October 2004, the EU Member States committed themselves to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the fight against social exclusion, and a high level of education, training and protection of human health (art III-117). For the Church and Society Commission of CEC and Eurodiaconia these are essential elements for social cohesion, which must be kept in any future Treaty of the European Union.

The Church and Society Commission of CEC and Eurodiaconia stress the importance of a legally binding reference to fundamental rights in any future treaty, sharing what the representatives of European governments once stated in the context of the Council of Europe: “Rights provide the firmest foundation for social policy. Rights put all members of society on an equal footing. With a basis in human rights, the action of the State in the social policy field is no longer a matter of charity or welfare directed at the less fortunate members of society; it is a question of guaranteeing rights that are the same for all.” (1)

* * *

The Church and Society Commission is one of the commissions of the Conference of European Churches (CEC). The Commission links CEC’s some 125 member churches from all over Europe and its associated organisations with the European Union’s institutions, the Council of Europe, the OSCE, NATO and the UN (on European matters). Its task is to help the churches study church and society questions from a theological social-ethical perspective, especially those with a European dimension, and to represent common positions of the member churches in their relations with political institutions working in Europe. The above statement has been approved by the plenary meeting of the Church and Society Commission in Armenia, 15-19 June 2007.

Eurodiaconia is a federation of 32 members - churches, non-statutory welfare organisations and NGOs in Europe - operating at national and international level. Our members are rooted in Christian faith within the traditions of the Reformation as well as in the Anglican and Orthodox traditions. We network diaconal and social work of institutions and church communities and co-operate with civil society partners.
Our Mission: We link our members to serve for solidarity and justice. Our strategic aims are to ensure quality of life for all in a social Europe, to link institutions of diaconia, social initiatives and churches in Europe, to be and to enhance a network of competence.

Eurodiaconia and the Church and Society Commission of the CEC have a joint Social Policy working group.

(1) Council of Europe’s European Committee for Social Cohesion on 31 March 2004 (CDCS (2004) 10, p. 4).

torsdag den 14. juni 2007

Kirker og homoseksuelle

Pyha, det er ikke altid man er lige stolt af sine kirkevenner rundt om i Europa. Behandlingen af homoseksuelle er fx et punkt hvor der, for at sige det mildt, er ret forskellige tolkninger af hvad man kan tillade sig indenfor den religion der skulle have næstekærlighed som sit varemærke.

I efteråret var der voldsomme overfald fra kirkelig side på en gay pride parade i Letland. Og nu har det også braget løs i Rusland i pinsen, kunne jeg se ved læsning af nogle ikke helt nye nyhedsmails. Og seneste nyt ved besøg på de russiske homoseksuelles hjemmeside er at medlemmer af den russiske ortodokse kirke vil holde en park i Moskva fri for bøsser. De regner ikke med at myndighederne vil gribe ind, beretter artiklen.

Heksejagternes tid er desværre langt fra forbi...

torsdag den 7. juni 2007

Åbent brev fra kirkerne til Angela Merkel: EU skal tage sit globale ansvar alvorligt

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) har sendt et åbent brev til Angela Merkel. Jeg har ikke tid til at elaborere meget på det, så her kommer lige teksten fra den e-mail der lige er tikket ind fra KEK:

CEC ADDRESSES GERMAN CHANCELLOR ANGELA MERKEL: THE EU MUST ASSUME ITS RESPONSIBILITIES IN THE PROCESS OF GLOBALISATION

In a letter to the Chancellor of Germany, Angela Merkel, the Conference of European Churches (CEC) urged the European Union (EU) to fulfil “its responsibility in the globalisation process, by taking a pioneering role in working with all its power, within the context of the United Nations, for concrete goals and deadlines for combating poverty and climate change for all G8 countries.”

The letter was sent today, on the eve of the G8 Summit (Heiligendamm, Germany, 6-8 June) and the European Council (Brussels, 21-22 June) meeting under the German Presidency. It was signed by Rev. Rüdiger Noll, Director of the Church and Society Commission and Associate General Secretary of CEC.

“One of the great challenges which Europe faces today”, the letter states, “is raised by the globalisation process. In this context this year, the Federal Republic of Germany has a particular responsibility, not only through the EU presidency but also in chairing the G8”. The letter to Chancellor Merkel notes that Church leaders from the CEC member churches, meeting last December in Brussels, had underlined that “Europe’s wealth starkly contrasts with the conditions of people in many parts of the world. The EU and other European states have a responsibility to work for a balanced world economy with just trade relations, equitable migration policies and an end to economic exploitation* We urge political leaders to develop a better balance between economic, social and ecological policies in which social and ecological policies are an integrated part of overall policy and not simply an addendum to economic policy” (see http://www.cec-kek.org/content/openletter13.shtml).

The letter thanked Chancellor Merkel for her participation in the 15 May dialogue meeting with leaders of churches and religious communities in Brussels (see http://www.cec-kek.org/content/pr-cq0723e.shtml). The letter also emphasised some of the “core concerns” of the European churches regarding the shaping of Europe. Among them, the draft EU Constitutional Treaty, which includes values such as human dignity, freedom and solidarity, justice and reconciliation, equality and mutual respect. The churches “urgently request that this foundation of values be preserved for the further development of the European Union in any future treaty”. They also plead for “the inclusion in any future treaty of an unambiguous and legally binding reference to human rights”.

The letter underlined the need to “bring Europe closer to its citizens”, to guarantee “a healthy balance between social dimensions such as social justice and social cohesiveness on one hand and economic competition on the other”, and to enhance “civil means of preventing conflicts and mediation” within the EU security policies.

fredag den 1. juni 2007

Hebron bosat

Her kommer lige noget der ikke har så meget med kirker i Europa at gøre - bortset fra at mange kirker i Europa følger meget bekymret med i hvad der sker for de kristne i Palæstina.

Og jeg bliver bare så gal, så her kommer det alligevel på denne blog.

Som alle andre palæstinensere er de kristne palæstinensere ramt af de israelske myndigheders mange og ofte fuldstændigt arbitrære tiltag der forhindrer dem i at færdes frit i deres egne områder.

Den israelske menneskerettighedsorganisation B'Tselem dokumenterer dette. Et af de værste steder er i Hebron hvor spændingen mellem jødiske bosættere og palæstinensiske indbyggere overgår hvad man ser andre steder på Vestbredden.

Jeg har selv besøgt en af de gader i Hebron der burde være åbne for palæstinensere ifølge også den israelske lovgivning. Men se på denne video fra Hebron af B'Tselem hvordan det faktisk ser ud med den frie bevægelighed.

Lyst til mere? Så se også denne lidt længere video fra Hebron. Om hvordan det er at leve i et bur omgivet af galninge.

Læs Erling Tiedemanns tale fra Danske Kirkedage

"Grænser diskuterer man ikke; dem forsvarer man – sagde Mussolini.
Så hvis nogen skulle have den samme opfattelse med hensyn til kirker – altså at grænser mellem
kirker dem diskuterer man ikke; dem forsvarer man – så bør de måske lige standse op og mindes,
hvordan det endte – for Mussolini ..."

Sådan indledte Erling Tiedemann sin tale på Danske Kirkedage i Haderslev i Kristi Himmelfartsferien.

Hans tale, Grænse for grænser mellem kirker kan nu læses på catholica.dk. Den gamle katolik var som altid værd at høre.

onsdag den 30. maj 2007

Økumenisk Ungdom blogger

Velkommen i blogosfæren til Økumenisk Ungdom. Hvis der kommer noget Europa-stof, kan det ikke udelukkes at jeg kommenterer det her.

onsdag den 23. maj 2007

Svar til Helge Rørtoft Madsen på kristendom.dk

Nå, så kunne jeg ikke holde min mund mere. Jeg har svaret Helge Rørtoft-Madsen på kristendom.dk.

Jeg synes simpelthen der var for meget sludder i det indlæg jeg omtalte i går. Og som udbyggede i dag.

tirsdag den 22. maj 2007

Helge Rørtoft Madsen ind i debatten om folkekirken og EU

Helge Rørtoft Madsen - som er en gammel kending i debatten om EU og kirkerne (især folkekirken) - har svaret på Karin Riis-Jørgensens indlæg på kristendom.dk. Begge dele kan læses her.


Ikke overraskende (for os der kender ham) er Helge Rørtoft Madsen dybt kritisk overfor ideen om folkekirkeligt engagement i EU. Sjovt nok er han også kritisk overfor statsministerens afvisning af samme. Han er nemlig kritisk overfor selve den rolle som kirkerne tildeles i forslaget til forfatningstraktat - både hvad angår ”Kirkers og konfessionsløse organisationers status” (link til forfatningstraktaten se Artikel I-52 på side 42) (hvor der står at det må EU ikke blande sig i - MEN, mener HRM: det gør folkekirken til et EU-anliggende!) og hvad angår Artikel 52 stk 3 der forudskikker en dialog mellem EU og kirker og trossamfund.

Han er for eksempel meget kritisk overfor at der allerede nu tages forskud på denne dialog selvom traktaten ikke er vedtaget - som fx ved det møde som fandt sted i sidste uge i Bruxelles. Sandheden er at dialogen allerede har fundet sted igennem mange år - siden Jaques Delors i 1992 efterlyste trossamfundenes hjælp til at "Give Europa en sjæl". Paragraffen i forslaget til forfatning er sådan set bare en traktatfæstelse af noget der allerede finder sted. Den skal ses som en parallel til artikel I-47 som omhandler deltagelsesdemokrati i bredere forstand og de to paragraffer tilsammen er udtryk for et ønske om at styrke den folkelige deltagelse og civilsamfundets rolle i EU-debatten. Det kan man så mene om hvad man vil. For mig er det meget fint at man prøver at styrke den folkelige - herunder også kirkelige - deltagelse i EU-debatten også selvom det endnu ikke står i traktaten.


mandag den 21. maj 2007

Møde mellem EU og religiøse ledere

Sidste uges topmøde mellem EUs øverste ledelse og repræsentanter fra kristne kirker, jøder og muslimer i Europa har fået en del omtale også i danske medier. Jeg har ikke fået skrevet om det her på bloggen, desværre.

Men nu tikkede Den russiske ortodokse kirkes version ind på min mail. Den russiske ortodokse kirke er en af de kirker der har eget repræsentationskontor i Bruxelles - under ledelse af Biskop Hilarion Alfeyev.

Og så vil jeg da også lige linke til KEKs pressemeddelelse om samme møde.

onsdag den 16. maj 2007

Gang i debatten - også i radioen.

Der er gang i debatten om kirker og EU lige nu. Og jeg får slet ikke det hele med her for jeg har alt for travlt på mit arbejde.

I går var min søster Ida i studiet i P1-morgen og udtale sig om emnet. Læs hendes egen blog om sagen her.

Den indeholder også et link til indslaget.

Anledningen var Topmødet i EU mellem repræsentanter for de største kirker og religioner og Kommissionsformanden, Formanden for Rådet og Formanden for Europa-parlamentet.

Læs mere om dette på KEKs website.

fredag den 11. maj 2007

Kronik af Karin Riis-Jørgensen i Kristeligt Dagblad

Man må sige at Karin Riis-Jørgensen virkelig har bidt sig fast i debatten om kirkerne og EU - og ikke lader sig slå ud af sine partifællers manglende entusiasme for hendes anliggende (for nu at sige det mildt).

I en fin kronik i Kristeligt Dagblad d. 10. maj - Min kirke skal ud over sognegrænserne - uddyber hun endnu en gang synspunktet om at folkekirken skal være mere hørbar i det kirkelige EU-kor. Og nu er hun blevet opmærksom på den gode kanal vi allerede har til rådighed i kraft af vores medlemskab i KEK. Hun skriver:

"I 12 år har jeg været medlem af Europaparlamentet, men først for nylig stødte jeg på den kirkelige organisation, hvor også folkekirken er repræsenteret. I Bruxelles eksisterer i dag en bredt favnende lobbyorganisation, Konferencen for Europæiske Kirker, der repræsenterer 125 protestantiske og ortodokse kirker fra hele Europa. Folkekirken er også medlem, men repræsentationen er svag, fordi man heller ikke her kan tale med en stemme. Repræsentanterne kan udelukkende udtale sig som enkeltpersoner."

Derfor foreslår hun:

"I første omgang foreslår jeg noget så beskedent som, at den danske folkekirke aktivt bruger det medlemskab i Konferencen for Europæiske Kirker, som de i forvejen har. Jeg forstår ikke den modstand, dette forslag er stødt på. For os danskere er det fuldt ud naturligt, at biskopper, præster og teologer lader sig høre i den hjemlige værdidebat. De udtrykker allerede deres holdning til emner som abortgrænser, familiepolitik og stamcelleforskning."

Ja, det lyder jo beskedent. Men problemet er jo at der i øjeblikket ikke er nogen der er "den danske folkekirke" som kan bruge dette medlemskab ret meget mere aktivt end det sker i dag.

Vores udmærkede og dygtige repræsentanter - som vi har op til flere af - kunne selvfølgelig godt blande sig endnu mere i den offentlige debat (det kan man jo altid), men på den europæiske arena ville det nok ikke rykke så meget.

For problemet er jo at når KEK beder om folkekirkens synspunkter på konkrete spørgsmål (og det gør de tit for de er rigtig gode til at høre deres medlemmer), så siger telefonen her i Danmark duuuuuut..... duuuuuuuut....... duuuuuuuuuut.

Folkekirken er nemlig ikke hjemme!

torsdag den 10. maj 2007

Metodisterne med i debatten om kirker og Europa

Hov, så var der sørme en anden blogger der meldte sig med et indslag om kirker og Europa.

Ole Birch, som er metodist og præst i Jerusalemkirken i København, fortæller på sin blog i et indlæg om kirke og samfund at han skal til møde i The European Methodist Council - Commission on Church and Society. En lille gruppe på 7 mennesker der skal mødes på Smidstrup Stand og diskutere vigtige udfordringer for Europa.

I folkekirken har vi et tæt og nært forhold til metodisterne som vi er i kirkefællesskab med i kraft af Leuenberg Kirkefællesskabet. Og metodisterne plejer at være ret gode til at sparke gang i nogle af de debatter som det går lidt mere trægt med i folkekirken. Så Ole, jeg glæder mig til at læse om jeres møde :-)

onsdag den 9. maj 2007

Focolare arrangerer stort møde om kristendom i Europa

Bevægelsen Focolare arrangerer d. 12. maj et stort tværkirkeligt møde om kristendom i Europa. Hovedarrangementet finder sted i Stuttgart, men i flere store byer rundt omkring på kontinentet afholdes parallelle arrangementer. Læs mere på www.kristendom.dk

fredag den 4. maj 2007

Karin Riis-Jørgensen på kristendom.dk

Hvor er folkekirken i den europæiske værdidebat? - spørger Karin Riis-Jørgensen på debatten på www.kristendom.dk

Her uddyber hun synspunktet om at der er behov for at folkekirken markerer sig i EU - især ved at blande sig i værdidebatten hvor hun oplever at den katolske kirke står stærkt.

Hun siger bl.a.:


"Derfor foreslog jeg tidligere på året en protestantisk tænketank, som kunne påpege problematiske forslag i forhold til vores moderne kristne værdier. Jeg er siden blevet opmærksom på, at der er kanaler, som folkekirken kan bruge, men jeg har ikke hørt deres stemme.

Jeg har siddet i Europa-Parlamentet siden 1994, og endnu har jeg aldrig oplevet folkekirken deltage i den europæiske værdidebat. Jeg mener, at folkekirken må gøre op med sig selv, hvad dens rolle skal være i den moderne, globale verden. Skal folkekirken til EU og deltage i den værdipolitiske debat, der bliver mere og mere dominerende, eller skal den melde sig helt ud og isolere sig i Danmark?

Jeg vil mene, at det ville være til gavn for de mere moderate kristne, hvis den danske folkekirke turde gå ind i værdidebatten. "


mandag den 23. april 2007

Fyens Stiftstidende: En bastet kirke

Fyens Stifttidende skriver om folkekirken og EU i dagens leder. Den taler sådan set for sig selv, og jeg citerer lige lidt:

"Om vi kan lide det eller ej, spiller EU en stadig større rolle - både for danskernes hverdag og for fremtidens danske samfund. Og derfor er det ikke underligt, at mange og vidt forskellige kredse har lobbyister i Bruxelles.

Mange kan ikke lide ordet lobbyisme, men det er jo kun et andet ord for de forsøg på at påvirke lovgivningen i en bestemt retning, som alle dage har fundet sted. Man vil vide, hvad de har gang i, de kære politikere, og prøve at give dem nogle gode råd.

Derfor er det også godt at have nogle argumenter med i attachétasken, udtænkt af mennesker, som ved noget om tingene. Det er det, der i vore dage kaldes tænketanke. Sådan organiserer alle mulige grupperinger sig i dag - undtagen folkekirken. Den har ingen tænketanke herhjemme, højst et ad hoc-udvalg i ny og næ, og den har det slet ikke i Bruxelles.

ALENE TANKEN om et sådant initiativ kan nemlig få danske præster til at tænke på synden mod den Helligånd - den synd, der ikke findes tilgivelse for."

Derefter referes Karin Riis-Jørgensen og Peter Lodberg for forslaget om en folkekirkelig lobbyist i Bruxelles - og Bertel Haarders og Anders Foghs afvisning af samme forslag.

Lederen slutter fyndigt:

"DET LAMMENDE dogme om, at kirken ikke har og ikke må få nogen røst - og den ikke mindre dogmatiske uvilje mod, at kirken får større selvstændighed - isolerer folkekirken i forhold til andre kirker. Og værre er, at kirken ikke kan manøvrere i en forandret verden - og for eksempel sende en mand til Bruxelles.

Den kalder sig folkekirke - men er reelt en bundet og bastet statskirke."

Tør jeg sige at jeg er enig? Uhh det er jo lidt farligt. Men jeg tror alligevel jeg tør: jeg er helt enig!

Og tak også til Fyens Stiftstidende for at man kan få lov at læse hele lederen på nettet uden at være abonnent. Håber den stadig er tilgængelig i morgen...